Darmowa dostawa powyżej 250 zł

Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

Ochrona informacji dotyczących Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, w związku z tym dokładamy starań, abyś czuł się bezpiecznie gdy używamy (przetwarzamy) Twoje dane.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które będziesz otrzymywać w momencie zbierania danych osobowych.

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 13/4

84-300 Lębork

2. Dlaczego używamy (przetwarzamy) dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy wymagane jest to do prowadzenia przez Nas działalności i świadczenia usług. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko w takim zakresie, w jakim jest to:

 • niezbędne do wykonania usługi/umowy;
 • niezbędne do zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi;
 • ich użycie leży w naszym interesie prawnym, z wyjątkiem sytuacji, gdzie – interes ten ustępuje Twoim interesom lub podstawowym prawom i wolnościom lub
 • tam, gdzie to stosowne lub wymagane, poprosimy o Twoją zgodę.

3. Jak i kiedy zbieramy dane osobowe?

PastelowaNitka.pl w ramach prowadzonej działalności i świadczonych usług zbiera dane osobowe kiedy:

 • dokonujesz zakupu na naszych stronach;
 • zakładasz konto;
 • wypełniasz formularz;
 • kontaktujesz się z Infolinią, chatbotem lub w inny sposób się z nami komunikujesz;
 • kierujesz pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych
 • przebywasz na naszych stronach.

4. Jakie dane przetwarzamy?

W ramach swojej działalności i świadczenia usług wykorzystujemy następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne – np. imię i nazwisko, nick;
 • dane kontaktowe – np. adres korespondencyjny, adres e- mail, numer telefonu;
 • informacje finansowe – np. numer konta bankowego, status płatności, faktury;
 • informacje dotyczące konta – np. dane logowania, w tym adres e-mail, oraz inne informacje udostępnione w ramach konta;
 • informacje dotyczące przesyłki i usług – np. numer referencyjny przesyłki, informacje o jej trasie, dane dotyczące lokalizacji, status przesyłki, miejsce dostawy, rodzaj opakowania, liczba sztuk, waga, zdjęcie przesyłki, informacje celne;
 • informacje dotyczące Ciebie i Twoich preferencji – np. liczba przesyłek, reklamacje, historia zakupów i związanych z nimi działań handlowych, komunikacja, informacje z ankiet, preferencje zakupowe;
 • nagrania rozmów prowadzonych z naszą Infolinią oraz informacje związane z korzystaniem z chatów i chatbotów;
 • dane podmiotów gospodarczych – np. nazwa firmy, numer NIP, dane osoby kontaktowej;
 • informacje generowane automatycznie – np. adres IP, unikalny numer urządzenia lub użytkownika, rodzaj systemu i wyszukiwarki, odwiedzane strony internetowe, informacje o strumieniu kliknięć i lokalizacji urządzenia

5. Prywatność dzieci?

Nasze strony internetowe nie są skierowane do dzieci. Co do zasady, nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Osoby poniżej 16. roku życia chcące skorzystać z naszych usług powinny skorzystać z pomocy rodzica lub opiekuna.

W przypadku, jeśli dziecko poniżej 16. roku życia mogło ujawnić nam dane osobowe, rodzic lub opiekun może skontaktować się z nami pod adresem sklep@pastelowanitka.pl, a my usuniemy takie dane.

6. Czy używamy plików cookies?

Tak. Pastelowanitka.pl używa – pozyskiwanych w sposób automatyczny – plików cookies i podobnych technologii na swoich stronach internetowych.

7. Czy używamy wtyczek mediów społecznościowych?

Tak. W przypadku logowania się do naszych serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+ lub inne, zgadzasz się w ten sposób na udostępnienie nam swoich danych Użytkownika tego serwisu.

8. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż to konieczne dla celów, dla których zostały one pozyskane.

Po upływie okresu przechowywania usuniemy je lub zanonimizujemy, chyba że będziemy potrzebować Twoich danych osobowych do innych celów. Zrobimy to wyłącznie wówczas, jeśli będzie istniała podstawa prawna zachowania Twoich danych osobowych i zapewnimy, by były one dostępne wyłącznie w tym celu.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tam gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych:

Cel Okres przechowywania danych
Zapytanie o ofertę przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę, nie dłużej niż 6 miesięcy – jeśli stracisz zainteresowanie ofertą i nie dojdzie do jej realizacji; bądź wcześniej – jeśli cofniesz zgodę. Jeśli dokonasz zamówienia, okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.
Zgłoszenie prośby o kontakt przez okres niezbędny do jego obsługi, nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli zrezygnujesz z rozmowy, stracisz zainteresowanie ofertą; bądź wcześniej – jeśli cofniesz zgodę. W przypadku reklamacji lub gwarancji – przez czas niezbędny do jej realizacji i przedawnienia roszczeń).
Zawarcie i wykonywanie umowy sprzedaży Przez czas niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, w tym przedawnienia zobowiązań podatkowych, a także roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
Marketing przyszły (zgody dodatkowe) przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody.
Świadczenie usług drogą elektroniczną przez czas trwania umowy a dalej przez czas niezbędny do jej realizacji i przedawnienia roszczeń.
Pozostałe cele oparte na uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

W razie jakichkolwiek pytań co do konkretnych okresów przechowywania danych, prosimy o kontakt z nami, wykorzystując dane kontaktowe powyżej lub adres sklep@pastelowanitka.pl.

9. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Pastelowanitka.pl może udostępniać dane osobowe osobom trzecim w następujących okolicznościach:

 • podmiotom stowarzyszonym, grupom operacyjnym, spółkom zależnym i oddziałom lub osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do celów wymienionych powyżej, wyłącznie jednak na zasadach zgodnych z polityką i wytycznymi w odniesieniu do ochrony danych;
 • podmiotom przetwarzającym dane, tj. takim, które przetwarzają je w naszym imieniu, wyłącznie jednak na podstawie naszych instrukcji. Pastelowanitka.pl będzie korzystać wyłącznie z podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają wystarczające gwarancje w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą;
 • pracownicy i współpracownicy Pastelowanitka.pl, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, jeśli jest to konieczne do wykonywania ich zadań. W takim przypadku dostęp zostanie udzielony tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do celów opisanych powyżej, a pracownik będzie zobowiązany do zachowania tych danych w poufności.
 • jeśli jest to wymagane prawem, nakazem sądowym lub innym postępowaniem sądowym, na przykład organom ścigania lub innym organom rządowym, w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw albo w związku z transakcją korporacyjną, taką jak zbycie, połączenie, fuzja lub sprzedaż aktywów.

Przekazywanie danych do państw trzecich?

Jeśli w ramach prowadzonej działalności dane osobowe przekazywane będą do odbiorców w krajach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarowania, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej oraz dodatkowych zabezpieczeń albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Szczegółowe informacje na temat można uzyskać wykorzystując dane kontaktowe powyżej lub adres .

11. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawo dostępu do danych

Możesz skorzystać z prawa do otrzymania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki z nich korzystamy. Możemy być zobowiązani do poproszenia Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości, zanim udzielimy Ci żądanych informacji.

Prawo do sprostowania danych

Podejmujemy odpowiednie kroki by posiadane przez nas informacje o Tobie były dokładne i kompletne. Jeśli jednak uznasz, że tak nie jest, możesz zwrócić do nas z prośbą o ich zmianę, uzupełnienie czy poprawienie.

Prawo do usunięcia danych

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych, na przykład, gdy zgromadzone przez nas dane osobowe nie są już potrzebne w pierwotnym celu, stały się nieaktualne lub kiedy wycofujesz swoją zgodę na ich przetwarzanie. Będzie to jednak wymagało ustalenia, czy ich dalsze przetwarzanie nie wynika z innych obowiązków prawnych lub regulacyjnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zwrócić się do nas o (czasowe) zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli uważasz, że przechowywane przez nas dane osobowe mogą być niedokładne lub że nie musimy już ich wykorzystywać.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz chcieć przekazać swoje dane osobowe wybranej przez siebie osobie trzeciej. Z prawa tego można skorzystać wyłącznie, kiedy dane osobowe przekazane zostały przez Ciebie w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania naszych obowiązków umownych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Dla przetwarzania danych, które opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach, np. do celów marketingowych, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym terminie.

Jeśli zawnioskujesz o zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych, niezwłocznie zaprzestaniemy wykorzystywania tych danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że możemy nie być w stanie zapewnić pewnych usług lub korzyści, jeśli nie będziemy mogli przetwarzać niezbędnych w tym celu danych osobowych.

Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Cebie wpływają.

Prawo do cofnięcia zgody

W szczególnych przypadkach możemy poprosić o Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Możesz wówczas w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, a my wstrzymamy się od dalszego ich przetwarzania tak szybko, jak to możliwe. Nie będzie to miało jednak wpływu na legalność przetwarzania tych danych przed cofnięciem Twojej zgody.

Prawo złożenia skargi

Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z przepisami, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 1, 00-193 Warszawa.

12. Jak zadać pytanie?

Pytania lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych możesz do nas kierować za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w górnej części niniejszego Oświadczenia lub na adres sklep@pastelowanitka.pl.

By móc sprawnie odpowiedzi na Twoje pytanie, prosimy abyś podał:

 • swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numeru telefonu lub adres e-mail), a w przypadku wniosków pisemnych także adres do korespondencji;
 • adres strony internetowej lub informację o usłudze świadczonej poprzez nasze strony – jeżeli wniosek dotyczy korzystania ze stron internetowych, mediów społecznościowych czy komunikatorów.

Możemy być zobowiązani do poproszenia Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości, zanim udzielimy Ci żądanych informacji.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.

13. Czy będziemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce?

TAK. Wynikać to może z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub też z rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Pastelowanitka.pl będzie informował komunikatem na swoich stronach internetowych.


 • Norbert Morajda
 • Autor: Norbert Morajda
 • Utworzono: 06.02.2021
 • Zmieniono: 25.07.2022